Monthly Archives: January 2014

Link

”Det är hemmaplansfavör!” Strukturerna i tre sporters ljudlandskap studerade ur ett hi-fi/lo-fi–perspektiv

För en tid sedan skrev jag en bloggartikel för Sounding Out! Förra fredag publicerades äntligen den vetenskapliga artikel (peer review) som bloggtexten till största delen var baserad på. Den svenskspråkiga artikeln ”Det är hemmaplansfavör!” Strukturerna i tre sporters ljudlandskap studerade ur ett hi-fi/lo-fi–perspektiv finns med i Finlands musiketnologiska föreningens årsbok för 2013.