Monthly Archives: September 2013

Kunskapsfabriken

Vetenskapens primära funktion är ju att skapa ny kunskap. Så här ser min fabrik ut. I helgen erbjöd min dotter sig att komma och städa åt mig på skolans dagsverksdag.

(Den där slangen bakom datorn förser givetvis samhället med färsk kunskap dagligen.)