Forskning

I januari 2021 inledde jag min finansierade del av forskningsprojektet Musiikintutkijat yhteiskunnassa: Aktivistinen musiikintutkimus yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäjänäMusikforskare i samhället: Aktivistisk musikforskning för främjande av social rättvisa . Projektet finansieras av Konestiftelsen (Koneen säätiö) och sysselsätter sex musikforskare 2020–2025. Projektägare är Forskningsföreningen Suoni rf. Inom ramen för ovan nämnda forskningsprojekt har jag ett eget delprojekt (1.1.2021–31.5.2023) där jag studerar idrottsföreningars musikaliska aktiviteter ur ett jämlikhets-, medborgar- och demokratiperspektiv (ca 1875–1939). Det är en fortsättning på det projekt om den finländska idrottens klingande historia jag inledde 2019. Från hösten 2021 kommer jag att bli gästforskare vid Umeå universitet.

You can find my stuff on Academia.edu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s