Kaj Ahlsved

Kaj Ahlsved ny profilbild
Foto: Linda Tallroth-Paananen

FD Kaj Ahlsved (f. 1979) disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi i november 2017 med avhandlingen Musik och sport: En analys av musikanvändning, ljudlandskap, identitet och dramaturgi i samband med lagsportevenemang. Han är filosofie magister i musikvetenskap från Åbo Akademi (2008) och Musikpedagog (YH) med klassisk gitarr som huvudämne från Svenska yrkeshögskolan (2004).

För närvarande är Ahlsved post-doc forskare affilierad med Forskningsföreningen Suoni rf och musikvetenskapen vid Åbo Akademi. Inom ramen för Suonis forskningsprojekt Musikforskare i samhället: Aktivistisk musikforskning för främjande av social rättvisa har han ett eget delprojekt där han studerar idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Forskningen finansieras av Konestiftelsen (Koneen säätiö) och är en fortsättning på det projekt om den finländska idrottens klingande historia (1875-1939) som han inledde 2019. Våren 2021 erhöll han Kungl. Gustav Adolf Akademiens Bernadottestipendium och blir från hösten 2021 gästforskare vid Umeå universitet.

Han är grundande medlem i forskningsföreningen Suoni rf och en av redaktörerna och författarna till det manifest för aktivistisk musikforskning (Musiken som förändringskraft) som föreningen publicerade på finska och svenska i december 2018. Han har hållit flera kurser vid musikvetenskapen vid Åbo Akademi, bl.a. kurser som tangerat den egna forskningen men även kurser i ljudlandskapsforskning och musikjournalistik. Han är en av redaktörerna för finska musiketnologiska sällskapets årsbok Etnomusikologian vuosikirja.

Ahlsved har i över 10-års tid jobbat i olika administrativa och pedagogiska roller inom den finlandssvenska musikutbildningen i Jakobstad, framförallt som ansvarig för YA! – Yrkesakademin i Österbottens musikutbildning (2008-2012, 2016-2018). I dag är han engagerad som lärare/handledare i forskningsmetodik på Yrkeshögskolan Novia (inom bl.a. Masters-programmen Musikutbildning i förändring [2020-2021] och tidigare Entrepreneurship in the Arts och Entrepreneurship in the Arts, Music, Media & Marketing). Ahlsved har undervisat i klassisk gitarr vid Jakobstadsnejdens musikinstitut (nuvarande Wava-institutet) åren 2001-2018 och skrev år 2015 dess 40-årshistorik.

Ahlsved är aktiv frilansskribent och skriver regelbundet musikkritik men också kolumner för exempelvis Österbottens Tidning och Hufvudstadsbladet. Han skriver också populärvetenskapliga texter (även på finska), gör verkpresentationer för orkestrar, ensembler och musikfestivaler samt översättningar av musik- och kulturrelaterade texter från finska till svenska.

Kaj Ahlsveds vetenskapliga publikationer hittas bl.a i Åbo Akademis publikationsportal och på Academia.edu.

__

Dr. Kaj Ahlsved is a music researcher affiliated with Åbo Akademi University in Turku, Finland. His article dissertation (2017) focused on the ubiquitous music of everyday life, explicitly on practices related to the use of recorded music during team sporting events in Finland. At the moment he is researching historical musical practices related to sport in Finland (1875-1939). Ahlsved is a founding member of the research association Suoni and co-edited the Swedish version of the associations manifesto for activist music research published in 2018. Ahlsved has a long career in music education but is also a freelance music critic and columnist for Swedish language press in Finland.