Kaj Ahlsved

FM Kaj Ahlsved (f. 1979) är forskare och doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Han är utexaminerad filosofie magister i musikvetenskap från Åbo Akademi (2008) och Musikpedagog (YH) med klassisk gitarr som huvudämne från Svenska yrkeshögskolan (2004). Ahlsved har i över 10 års tid jobbat i olika administrativa och pedagogiska roller inom den finlandssvenska musikutbildningen i Jakobstad. I egenskap av doktorand har han hållit flera kurser vid musikvetenskapen vid Åbo Akademi. Läsåret 2015-16 var han engagerad som lärare/handledare i academic writing inom Yrkeshögskolan Novias MA-utbildning Entrepreneurship in the Arts.

Ahlsved är också frilansskribent och skriver utöver musikkritik och kolumner även populärvetenskapliga texter.  Han gör konsertpresentationer för orkestrar, ensembler och musikfestivaler, bl.a. för Rusk-festivalen,  samt översättningar av musikrelaterade texter till svenska. Utöver att han sedan 2001 undervisar i klassisk gitarr vid Jakobstadsnejdens musikinstitutet skrev han år 2015 musikinstitutets 40-årshistorik.

Kaj Ahlsveds vetenskapliga publikationer finns samlade här.