Kaj Ahlsved

Kaj Ahlsved ny profilbild

Foto: Linda Tallroth-Paananen

FD Kaj Ahlsved (f. 1979) disputerade  i musikvetenskap vid Åbo Akademi i november 2017. Han är utexaminerad filosofie magister i musikvetenskap från Åbo Akademi (2008) och Musikpedagog (YH) med klassisk gitarr som huvudämne från Svenska yrkeshögskolan (2004). Ahlsved har i över 10-års tid jobbat i olika administrativa och pedagogiska roller inom den finlandssvenska musikutbildningen i Jakobstad, framförallt som ansvarig för Yrkesakademin i Österbottens musikutbildning.

I egenskap av doktorand har han hållit flera kurser vid musikvetenskapen vid Åbo Akademi, bl.a. kurser som tangerat hans egen forskning men även kurser i ljudlandskapsforskning och musikjournalistik. Läsåret 2015-16 var han engagerad som lärare/handledare i academic writing inom ramen för Yrkeshögskolan Novias MA-utbildning Entrepreneurship in the ArtsHan är medlem i den nygrundade forskningsföreningen Suoni ry. och arbetar hösten 2018 som Kone-finansierad forskare med frågor relaterade till aktivistisk musikforskning.

Ahlsved är också aktiv frilansskribent och skriver regelbundet musikkritik för Österbottens Tidning men han har även publicerats i Vasabladet och Hufvudstadsbladet. Han skriver också kolumner och populärvetenskapliga texter (även på finska), gör verkpresentationer för orkestrar, ensembler och musikfestivaler (bl.a. Ruskfestivalen)  samt översättningar av musik- och kulturrelaterade texter från finska till svenska. Ahlsved har undervisat i klassisk gitarr vid Jakobstadsnejdens musikinstitut sedan 2001 och skrev år 2015 musikinstitutets 40-årshistorik.

Kaj Ahlsveds vetenskapliga publikationer finns samlade här.

Advertisements