Kaj Ahlsved

Kaj Ahlsved ny profilbild

Foto: Linda Tallroth-Paananen

FD Kaj Ahlsved (f. 1979) disputerade  i musikvetenskap vid Åbo Akademi i november 2017. Han är utexaminerad filosofie magister i musikvetenskap från Åbo Akademi (2008) och Musikpedagog (YH) med klassisk gitarr som huvudämne från Svenska yrkeshögskolan (2004). Ahlsved har i över 10-års tid jobbat i olika administrativa och pedagogiska roller inom den finlandssvenska musikutbildningen i Jakobstad, framförallt som ansvarig för YA! – Yrkesakademin i Österbottens musikutbildning (2008-2012, 2016-2018).

För närvarande är han fri forskare, timlärare på YA och lärare/handledare i forskningsmetodik på Yrkeshögskolan Novia (inom bl.a. Masters-programmen Entrepreneurship in the Arts och Entrepreneurship in the Arts, Music, Media & Marketing.

Han är medlem i den nygrundade forskningsföreningen Suoni rf och en av författarna till det manifest för aktivistisk musikforskning som föreningen publicerade på både finska och svenska i december 2018. För närvarande forskar han i den finländska idrottspublikens utveckling och klingande praktiker. 

I egenskap av doktorand har han hållit flera kurser vid musikvetenskapen vid Åbo Akademi, bl.a. kurser som tangerat den egna forskningen men även kurser i ljudlandskapsforskning och musikjournalistik. Ahlsved har undervisat i klassisk gitarr vid Jakobstadsnejdens musikinstitut åren 2001-2018 och skrev år 2015 musikinstitutets 40-årshistorik.

Ahlsved är också aktiv frilansskribent och skriver regelbundet musikkritik och kolumner för Österbottens Tidning och Hufvudstadsbladet. Han skriver också populärvetenskapliga texter (även på finska), gör verkpresentationer för orkestrar, ensembler och musikfestivaler (bl.a. Ruskfestivalen)  samt översättningar av musik- och kulturrelaterade texter från finska till svenska.

Kaj Ahlsveds vetenskapliga publikationer finns samlade här.